Neuropsykologisk klinik

Neuropsykolog Palle Møller Pedersen

Konsultationer i København City og ved Hillerød

Stopwatch, pencils and eraser

Neuropsykologiske undersøgelser

Demenstest og neuropsykologiske undersøgelser af voksne udføres af autoriseret psykolog, som er specialist og supervisor i neuropsykolog med mange års erfaring, bl.a. fra neurologiske sygehusafdelinger. Neuropsykologiske erklæringer udfærdiges for fx jobcentre, forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Der findes ingen Sygesikringsordning for neuropsykolgiske undersøgelser, så betaling skal være afklaret før henvisning. Prisen er kr. 10.000 + moms.

Ventetiden er aktuelt lidt over en måned fra henvisning til klienten kommer til undersøgelsen. Erklæringen fremsendes derefter inden for syv dage efter undersøgelsen. Undersøgelsen foretages i Hillerød eller København, som det passer klienten bedst. I særlige tilfælde kan undersøgelsen fortages andre steder, fx på Jobcenteret eller i klientens eget hjem.

Supervision

Supervision tilbydes psykologer, som fx skal autoriseres eller som kan være under efteruddannelse til specialist i neuropsykologi. Jeg har Dansk Psykolog Forenings godkendelse som supervisor i neuropsykologi.

Kurser

  • Assessment af intellingens med særlig vægt på WAIS-IV, 1. og 2. februar 2018, København.

Se mere her.

iPad neuropsykologisk screeningsbatteri til apopleksi

Screeningsbatteriet CABPad til iPad blev udviklet i forbindelse med forskningsprojekt på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Det indeholder dansk, norsk, engelsk, tysk, italiensk og portugisisk sprogversion. Det er velegnet til brug med subakutte patienter på sengekanten. CABPad kan købes på iTunes App Store. Se mere på: www.cognisoft.info

Software til kognitiv og sproglig rehabilitering

Udvikling og salg af software til kognitiv og sproglig rehabilitering siden 1990, som bruges mange steder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Se mere om COGNIsoft-I og Afasi-assistentCOGNIsofts hjemmeside.

iPhone stopur til psykologisk testning

PsyTimer er et avanceret stopur til iPhone, som specielt er beregnet til psykologisk testning. PsyTimer kan købes på iTunes App Store. Se mere på: www.cognisoft.info

Oversigt over apps og software til kognitiv rehabilitering

Jeg har udarbejdet en oversigt over apps og software, som kan anvendes til kognitiv rehabilitering efter hjerneskade: "Hjernetræning - en oversigt". Oversigten består af en database, som man kan søge i på denne hjemmeside: www.rehabilitering.dk

Dette projekt er igangsat og finansieret af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup ved ledende neuropsykolog, cand.psych., ph.d. Hysse Forchhammer.

Kontakt

Neuropsykologisk Klinik Hillerød ApS v. Palle Møller Pedersen, cand.psych., dr.med.
Sættedammen 5, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød (postadresse og konsultation)
og
Nørregade 41, 2. sal, lokale 223, 1165 København K (konsultation).

Tlf: 40 51 20 49. Mail: mail@neuropsykolog.dk (kan også bruges til sikker post).