Neuropsykologisk klinik Hillerød ApS

Neuropsykolog Palle Møller Pedersen

CV

Palle M. Pedersen

Min baggrund omfatter erfaring med:

 • Akutte, indlagte og ambulante neurologiske patienter
 • Neuro-rehabilitering
 • Neuropsykologiske erklæringer for kommuner, forsikringsselskaber og Arbejdsskadestyrelsen
 • Undervisning og foredrag
 • Supervision
 • Forskning i apopleksi og afasi
 • Udvikling af computer-programmer til kognitiv rehabilitering og afasi

Jeg har tidligere arbejdet ved:

 • Funktionsenheden for neurologi og rehabilitering, Hillerød og Esbønderup Sygehus (Ledende neuropsykolog)
 • Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Center for Hjerneskade, Københavns Universitet
 • Sygehusafdelingen for Multihandicappede, Københavns Amt
 • Institut for Psykologi, Københavns Universitet (ekstern lektor)

Uddannelse mv:

1984: cand.psych., Københavns Universitet. 1999: Dr.med., Københavns Universitet. Autoriseret psykolog (Socialministeriet) og Specialist og supervisor i neuropsykologi (Psykologforeningen).

Ansættelser:

1984-1986: Sygehusafdelingen for Multihandicappede, Lillemosegård. 1986-1989: Center for Hjerneskade, Købenavns Universitet. 1989-2004: Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. 1998-2002: Forskningsleder, Afasi-projektet, Bispebjerg Hospital. 2004-2006: Funktionsenheden for neurologi og rehabilitering, Sygehus Nordsjælland (Hillerød og Esbønderup). Privatpraktiserende siden 2006. Jeg har desuden været ekstern lektor ved Københavns Universitet i neuropsykologi og i testmetode.