Neuropsykologisk klinik Hillerød ApS

Neuropsykolog Palle Møller Pedersen

Artikler og andre publikationer

Udvalgte videnskabelige publikationer:

De understregede titler kan hentes i Adobe Acrobat Reader (pdf) format.
(Artiklerne markeret med * er skannede og fylder derfor meget - omkring 4-6 MB).

Willer,L., Pedersen,P.M., Forchhammer, H.B., Christensen,H. "Cognitive assessment at bedside for iPad: A preliminary validation of a novel cognitive test for stroke patients." Eur.Stroke.J. 1 (2016):294-302.

Pedersen,P.M., Vinter,K., and Olsen,T.S. "Aphasia after stroke: type, severity and prognosis. The Copenhagen Aphasia Study." Cerebrovasc.Dis. 17 (2004): 35-43.

Pedersen,P.M., Vinter,K., and Olsen,T.S. "Improvement of oral naming by unsupervised computerised rehabilitation." Aphasiology 15 (2001): 151-169.

Pedersen,P.M., Vinter,K., and Olsen,T.S. "The communicative effectiveness index: Psychometric properties of a Danish adaptation." Aphasiology 15 (2001): 787-802.

Pedersen,P.M., Jørgensen,H.S., Kammersgaard,L.P., Nakayama,H., Raaschou,H.O., Olsen,.T.S. Manual and Oral Apraxia in Acute Stroke. Frequency and Influence on Functional Outcome. The Copenhagen Stroke Study. Americal Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 80 (2001): 685-692.

Pedersen,P.M., et al. "Impaired orientation in acute stroke: frequency, determinants, and time-course of recovery. The Copenhagen Stroke Study." Cerebrovasc.Dis. 8(1998): 90-96.

Pedersen,P.M., et al. "Comprehensive assessment of activities of daily living in stroke. The Copenhagen Stroke Study." Archives of Physical and Medical Rehabilitation 78 (1997): 161-165.

Pedersen,P.M., et al. "Hemineglect in acute stroke--incidence and prognostic implications. The Copenhagen Stroke Study." American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 76 (1997): 122-127. *

Reith,J., Jørgensen,H.S., Pedersen,P.M., Nakayama,H., Raaschou,H.O., Jeppesen,L.L., Olsen,T.S.: "Body temperature in acute stroke: relation to stroke severity, infarct size, mortality, and outcome." Lancet 347 (1996): 422-425.

Pedersen,P.M., et al. "The impact of aphasia on ADL and social activities after stroke: The Copenhagen Stroke Study." Journal of Neurologic Rehabilitation 10 (1996): 91-96.

Pedersen,P.M., et al. "Frequency, determinants, and consequences of anosognosia in acute stroke." Journal of Neurologic Rehabilitation 10 (1996): 243-250. *

Pedersen,P.M., Jørgensen,H.S., Nakayama,H., Raaschou,H.O., and Olsen,T.S. "Orientation in the acute and cronic stroke patient: Impact on ADL and social activities. The Copenhagen Stroke Study." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 77 (1996): 336-339.

Pedersen,P.M., et al. "Ipsilateral pushing in stroke: incidence, relation to neuropsychological symptoms, and impact on rehabilitation. The Copenhagen Stroke Study." Archives of Physical and Medical Rehabilitation 77 (1996): 25-28.

Pedersen,P.M., Jørgensen,H.S., Nakayama,H., Raaschou,H.O., and Olsen,T.S. "Aphasia in acute stroke: incidence, determinants, and recovery." Annals of Neurology 38 (1995): 659-666.


Udvalgte andre publikationer:

Pedersen,P.M., "For lidt og for meget: benægtelse af symptomer og fantastiske historier efter hjerneskade," i Hjernen vil bedrages, Red.: J. Bøgeskov and K. Ellemann (København: HjerneForum, 2006), 63-74.

Gade,A. and Pedersen,P.M., "Neuropsykologi," i Introduktion til psykologi. Teori, anvendelse, praksis, 2 udgv. Red.: T. Koester and K. Frandsen (København: Frydenlund, 2005), 429-54.

Pedersen,P.M., "Apopleksi; neuropsykologisk rehabilitering," i Gads psykologileksikon, 1 ed., red. J. Bjerg (København: Gads Forlag, 2004).

Pedersen,P.M. "Afasi og sprogforstyrrelser." Bøgeskov,J., Ellemann,K. (red): Hjernen og sprog. (København: Hjerneforum, 2004) 29-39.

Pedersen,P.M. "Neglekt efter højresidig hjerneskade. Når den halve verden forsvinder - uden man opdager det." I: Brinch,J., Bøgeskov,J., Ellemann,K. (red): Hjernen og bevidsthed - en oversigt over aktuel viden. (København: Hjerneforum, 2003), 62-74.

Pedersen,P.M., Vinter,K. "Western Aphasia Battery". (Dansk oversættelse, tilpasning og standardisering). København: Dansk psykologisk Forlag, 2001.

Pedersen,P.M., Olsen,T.S. "Kognitive forstyrrelser ved apopleksi - hyppighed, betydning og genoptræning." I:  Almin,G. (red) Medicinsk årbog, (København: Munksgaard, 1999). *