Neuropsykologisk klinik Hillerød ApS

Neuropsykolog Palle Møller Pedersen

Neuropsykologiske symptomer: Oversigt

Hjerneskader og hjernesymptomer kan medføre mangfoldige forskellige neuropsykologiske symptomer, idet såvel sprog, som intellektuelle funktioner, følelser og personlighed kan være ramt. På disse sider er der en kort forklaring af de mest almindelige neuropsykologiske symptomer.

Hjerneskader og hjernesygdomme kan give anledning til forskellige symptomer alt efter hvilken del af hjernen, som er ramt. Imidlertid er der nogle hjernesygdomme, som oftest rammer bestemte dele af hjernen, og så vil bestemte symptomer også være hyppigst ved disse sygdomme.

For nogle neuropsykologiske symptomer har man specialbetegnelser, fx afasi, når der er tale om sprogforstyrrelser. I andre tilfælde siger man blot fx opmærksomhedsforstyrrelse, uden at bruge et særligt ord. På knapperne til venstre er der derfor en blanding af symptomnavne og navne på psykologiske funktioner.

Der sker ofte en meget stor remission, dvs. bedring af symptomerne i den første tid efter en akut opstået hjerneskade. Ved apopleksi (blodprop i hjernen) er der sædvanligvis en særlig dramatisk bedring især i den første uge efter apopleksiens debut og i aftagende grad over de næste måneder. Ved hjerneblødninger kan bedringen være langsommere og udstrakt over en længere periode, og dette gælder i endnu højere grad ved hovedtraumer (fx efter trafikulykker), hvor en periode med koma kan gå over i en periode med konfusion og forvirring, fulgt af en langstrakt bedringsperiode.

Man antager, at man kan fremskynde remissionen og give yderligere bedring ud over den spontane remission ved at rehabilitere efter hjerneskade. Rehabilitering omfatter både genptræning i form af direkte funktionstræning og indlæring af kompensationsteknikker, og et bredere arbejde omkring fx sygdomsindsigt, krisereaktioner, familieroller og arbejdsintegration. Det er desværre uhyre vanskeligt at forske i effekten af forskellige metoder til genoptræning og rehabilitering, da patienterne er meget forskellige i forhold til sværhedsgraden af skaden, hvor i hjernen den er lokaliseret, og hvilke resterende ressourcer, som findes til at kompensere med. Der er imidlertid grund til at antage, at der er en effekt af såvel en bred rehabiliteringsindsats, som af bestemte genoptræningsmetoder over for bestemte symptomer. Der er de allerseneste år sket en meget betydelig øgning i forskningen i hjerneskaderehabilitering, og ikke mindst er den forskningsmæssige kvalitet af studierne blevet markant bedre. Før kommunalreformen var der opbygget en betydelig ekspertise på en række hjerneskaderehabiliteringscentre i Danmark. Desværre er disse centres eksistens truet efter kommunalreformen, hvor der synes at ske en massiv afspecialisering af behandlingen, trods stor viden om hvad specialisering betyder for kvaliteten af behandlingen også på dette område. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en omfattende rapport om hjerneskaderehabilitering af en meget høj kvalitet.

Man kan læse meget mere om neuropsykologiske symptomer, hjernesygdomme og rehabilitering i bogen Klinisk neuropsykologi.