Neuropsykologisk Klinik

Klinik


Neuropsykologisk undersøgelser

Jeg udfører aktuelt ikke neuropsykologiske undersøgelser på grund af deltagelse i et udviklingsprojekt frem til maj 2022.


Neuropsykologiske apps

Jeg har udviklet en række programmer og apps inden for det neuropsykologiske område:

Afasi-assistent er et web-baseret system, hvor logopæder har muligheder for at give sprogopgaver over nettet.

CABPad er en iPad-app til vurdering af kognitive funktioner hos patienter med apopleksi.

PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur til brug ved neuropsykologisk testning.

COGNIsoft-I er et gammelt Windows-program til kognitiv rehabilitering, som dog fortsat fungerer med Windows 10. Et web-baseret alternativ, som også er på dansk, er Professionel Hjernetræning, som er oversat og forhandles af min kollega, neuropsykolog Jesper Egede Andersen.

Hjernetræning - en oversigt er en web-app, hvor man kan søge i en database over forskellige apps og computerprogrammet til kognitiv rehabilitering, som fortsat er brugbar, selv om jeg ikke har opdateret den siden 2016.


Bog

Der er kommet en ny udgave af Klinisk neuropsykologi, hvor jeg igen er forfatter og medforfatter af en del kapitler.